مقاله سالمندی مفاهیم پایه پرستاری

مقاله سالمندی مفاهیم پایه پرستاری

مقاله سالمندی        مفاهیم پایه پرستاری

مفاهیم پایه پرستاری

نوع فایل:پاورپوینت

تعداد صفحات: 29 صفحه

     

 

سالمندی ،فرآیندی طبیعی است که با تولد آغاز میشود ودر تمام عمر ادامه می یابد درحقیقت سالمندی آخرین مرحله از مراحل زندگی است .

علوم پیری شناسی(ژرونتولوژی)مطالعه ی فرآیند پیری از نظر زیست شناسی،روانشناسی و جامعه شناسی است.

اصطلاح سالمند ،سالخورده،کهن سال ومسن را به پیری اطلاق می کنند.